21 września 2022

Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży „W jaki sposób dziś mogę być przyjacielem św. Dominika Savio?”

Akcja Katolicka w ramach XIV Dni Kultury Katolickiej zaprasza rodziny, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży pt.: „W jaki sposób dziś mogę być przyjacielem św. Dominika Savio?” Celem konkursu jest ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców oraz troska o dobre wychowanie dzieci i młodzieży.

Uczestnik konkursu może przesłać pracę dotąd niepublikowaną i nienagrodzoną w terminie do 31 października 2022 roku. Wystawa prac oraz ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, wyróżnień odbędzie się dnia 20 listopada 2022 roku.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

www.akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl