14 września 2022

Konkurs „Liga Sprawiedliwości”, konkurs „Postaw na mediację” oraz Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Konkurs „Liga Sprawiedliwości”, konkurs „Postaw na mediację” oraz Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursach i olimpiadzie organizowanych pod honorowym patronatem Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości:

 

  1. III edycji konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Liga Sprawiedliwości” organizatorzy: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Ministerstwo Sprawiedliwości Cel konkursu: zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym.

 

  1. II edycji konkursu mediacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Postaw na mediację” organizatorzy: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Ministerstwo Sprawiedliwości; Cel konkursu: zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym.

 

  1. III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizator: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie Olimpiada ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej prawa.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursów:

– Liga Sprawiedliwości zostały zamieszczone pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/iii-edycja-konkursu-liga-sprawiedliwosci,

– Postaw na mediację zostały zamieszczone pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ii-edycja-konkursu-postaw-na-mediacje

– oraz o Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości: http://iws.gov.pl/olimpiada/