24 listopada 2022

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego.

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu historycznego pod  nazwą „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”, organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Nadrzędnym celem Konkursu jest dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:

  • podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
  • rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich,
  • uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier,
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych i  dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych. Jego zakres tematyczny jest powiązany z trzema wybitnymi postaciami z dziejów polsko-węgierskich: św. Kingą, gen. Józefem Bemem i królem Stefanem Batorym.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego (etap I) i wojewódzkiego (etap II).

Planowany termin przeprowadzenia Konkursu:  etap szkolny – 15 marca 2023 r., etap wojewódzki – 4 kwietnia 2023 r. Uroczyste ogłoszenie listy finalistów i laureatów odbędzie się 18 kwietnia 2023 r.

Termin zgłoszenia uczniów do Konkursu: do dnia 17 stycznia 2023 r.

Wszelkie informacje dotyczące zakresu tematycznego, terminów, sposobu zgłoszeń oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników znajdują się w regulaminie, który można pobrać poniżej lub ze strony internetowej Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka: https://kurier.plus/sites/default/files/2022/pliki/Regulamin_Konkursu.pdf.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres: lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia pobranego z regulaminu (załącznik nr 1), w terminie zgodnym z harmonogramem. W tytule wiadomości: „Konkurs Polska-Węgry”.

Wojewódzkimi  Koordynatorami  Konkursu są:  starszy wizytator – pani Izabella Zapert oraz wizytator – pan Bogusław Antoni Zaremba,  tel. 86 216 56 45.

Załączniki