1 października 2021

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych ,,Elektronika – by żyło się łatwiej”

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych
,,Elektronika – by żyło się łatwiej”

 

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: Elektronika–by żyło się łatwiej

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – szczególnie liceów
o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników kształcących
w kierunkach: technik elektronik, mechatronik, informatyk, automatyk i pokrewnych.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki. Mogą nimi być:

 • układy elektroniczne,
 • systemy mechatroniczne,
 • aplikacje sterowników programowalnych PLC takich jak SIMATIC S7, LOGO! oraz innych,
 • aplikacje na mikrokontrolerach,
 • aplikacje na smartfony i tablety,
 • programy komputerowe,

 

Zakres zastosowań może obejmować między innymi:

 • wszelkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami (niedowidzących, niedosłyszących, mających problemy z komunikacją, poruszaniem itp.),
 • elektronika dla zdrowia – rozwiązania wspomagające trening, dietę oraz kuracje,
 • rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia mające zastosowanie w warunkach pandemii koronawirusa,
 • elementy automatyki domowej – automatyczne systemy ogrzewania i wentylacji, sterowanie bramami, oknami, roletami oraz domowe systemy bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywłamaniowe, symulatory obecności osób itp.),
 • systemy dokarmiania zwierząt domowych oraz nawadniania roślin podczas nieobecności domowników,
 • stacje meteorologiczne oraz systemy monitoringu zanieczyszczeń,
 • systemy odmierzania czasu (np. rejestrowanie czasu użytkowania urządzeń
  i materiałów eksploatacyjnych)
 • systemy oświetlenia awaryjnego,
 • wszelkie urządzenia ruchome – w tym modele pojazdów, robotów kroczących, konstrukcje latające,
 • urządzenia warsztatowe – przyrządy pomiarowe, zautomatyzowane obrabiarki, drukarki 3D,
 • pomoce dydaktyczne zarówno sprzętowe jak i programowe,

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Fundacji TEANO.

Patronami medialnymi konkursu są radio eM oraz wydawnictwo AVT – wydawca miesięczników Elektronika dla Wszystkich oraz Elektronika Praktyczna.

Rejestracja osób zamierzające wziąć udział w konkursie na stronie http://konkurs.aei.polsl.pl

podając proponowany temat projektu, swoje dane oraz dane nauczyciela- opiekuna.

Termin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2021.

Więcej szczegółów o konkursie i regulamin konkursu na stronie: http://konkurs.aei.polsl.pl

e-mail do kontaktu: konkurs_aei@polsl.pl

Następnie, szczegółowy opis zrealizowanego projektu w postaci dokumentu PDF o objętości nie przekraczającej 6 stron należy przesłać na stronę konkursu do dnia 10 stycznia 2022. Szczegóły dotyczące formy dokumentu określone są w Regulaminie, który można znaleźć na stronie konkursu. Szablon projektu udostępniony jest dla zarejestrowanych uczestników.

Spośród autorów przesłanych projektów wyłonione zostanie grono finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie, który odbędzie się w pierwszej połowie marca 2022 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Osoby zakwalifikowane do finału poproszone zostaną o przygotowanie krótkiego filmu prezentującego funkcje i możliwości zbudowanego urządzenia lub stworzonego programu. W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej dopuszcza się zdalne przeprowadzenie finału w formie telekonferencji. Uczestnicy finału przedstawią swoje projekty w formie 10 minutowej prezentacji. Spośród finalistów wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają roczne stypendium fundowane przez Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (pod warunkiem, że podejmą studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki) oraz nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Nagrody przewidziane są również dla szkół, z których wywodzą się laureaci.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta Miasta Żory, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Fundacji TEANO. Patronami medialnymi konkursu są radio eM oraz wydawnictwo AVT – wydawca miesięczników Elektronika dla Wszystkich oraz Elektronika Praktyczna.

Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie dostępnym na stronie konkursu: konkurs.aei.polsl.pl.

Zapraszamy do udziału.