17 czerwca 2024

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2024”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Kierunek – innowacja 2024”. Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Obowiązujące terminy:

– 10.06.2024 r. – 26.07.2024r. – czas trwania konkursu,

– do 26 lipca 2024 r. – zgłoszenie przez nauczyciela zadania konkursowego,

– do 23 sierpnia 2024 r. – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez kuratora oświaty,

– do 30 września 2024 r. – wyłonienie laureatów konkursu przez komisję powołaną przez organizatora konkursu,

– do 14 października 2024 r. – zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat ww. konkursu znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/konkurs-dla-nauczycieli-kierunek–innowacja-2024