23 czerwca 2023

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2023”

Konkurs „Kierunek – innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli. W tym roku konkurs odbędzie się dniach 26.06.2023 – 28.07.2023.

Konkurs polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2022/2023. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność innowacyjną realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie: edukacia i nauka