15 lutego 2023

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju i Polska Akademia Dzieci zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w 8. edycji Konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”.

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów wynalazków lub innych rozwiązań technicznych oraz wzorów przemysłowych, rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz współpracy w grupie, rozpowszechnianie wiedzy o polskiej wynalazczości i twórczości wzorniczej.

Konkurs skierowany jest do uczniów polskich szkół podstawowych i uczniów polonijnych placówek za granicą. Jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat oraz 11-15 lat.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i zgłoszeniu projektu lub kilku projektów indywidualnie lub w maksymalnie 6-osobowych zespołach (należących do jednej kategorii wiekowej) w dwóch kategoriach konkursowych:

  • wynalazki i inne rozwiązania techniczne
  • wzory przemysłowe.

Zgłaszane prace powinny być zgodne z tematem przewodnim tegorocznej edycji tj.: „Wynalazki i wzory przemysłowe służące poprawie jakości życia”.

Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest spełnienie wymagania formalnego, tj. przesłanie do 28 kwietnia 2023 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego i załączników.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, znajduje się na stronie: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/ambasador-szkolnej-wynalazczosci