23 maja 2023

Konkurs „3D EduArt”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie „3D EduArt” na projekty i wydruki 3D. Konkurs ten dedykowany jest młodzieży uczącej się i osobom dorosłym (pasjonatom i nauczycielom). Celem Konkursu jest upowszechnianie różnych ścieżek kreatywnego korzystania z druku 3D oraz podnoszenie wśród uczestników umiejętności i kompetencji w tym obszarze. Do Konkursu można zgłosić prace indywidualne lub grupowe w czterech kategoriach tematycznych:

a) najlepszy projekt do druku 3D – ocena pracy koncepcyjnej,

b) najlepszy wydruk 3D – ocena jakości wydruku,

c) najciekawszy pomysł zrealizowany techniką druku 3D –ocenia innowacyjności i oryginalności pomysłu,

d) projekt i wydruk 3D o najwyższej funkcjonalności dydaktycznej – rozwiązania użyteczne w nauczaniu przedmiotowym.

Dodatkowo oceniane będą: samodzielność, oryginalność, walory estetyczne pracy.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdują się pod adresem: www.3d.umcs.pl, zakładka Konkurs.

Termin zgłoszeń i nadsyłania prac upływa 12 czerwca 2023 r.