20 grudnia 2022

Komunikat dotyczący wyników II etapu (wojewódzkiego) XXVIIII Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tytuł wiadomości.

Komunikat
dotyczący wyników z etapu wojewódzkiego
XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”
w woj. podlaskim

 1. W dniu 15.12. 2022 roku w woj. podlaskim odbył się etap wojewódzki ww. Konkursu, w którym wzięło udział
  28 uczniów  z 14 szkół podstawowych.
  2. W myśl § 8 pkt. 3 Regulaminu Konkursu, Rejonowe Komisje Konkursowe zakwalifikowały do III etapu ponadwojewódzkiego n/w uczniów, którzy uzyskali  co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi
  tj. 38 pkt na 48 pkt. możliwych do zdobycia:
Lp. Imię i nazwisko
uczestnika
Nazwa i adres Szkoły
oraz email
Razem

punktów

Rejon nr 1

1 Rafał MOROZ Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bielsku Podlaskim,
ul. T. Rejtana 24
45  
2 Marek SEWERYN Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku, ul. Łagodna 10
44  
3 Andrzej WOJTECKI Szkoła Podstawowa w Tykocinie
ul. Kochanowskiego
41  
4
Stanisław MATYS
Szkoła Podstawowa Nr  53
z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Białymstoku ul. Narewska 11

41  
5
Jakub POZNAŃSKI
Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
w Białymstoku, ul. Łagodna 10
40  
6
Wiktoria RANIEWICZ
Szkoła  Podstawowa  w Korycinie
ul. Szkolna 1
38  
7
Miłosz Sebastian KOTOWICZ
Szkoła Podstawowa Nr 4
w Bielsku Podlaskim,
ul. A. Mickiewicza 126
38  
8 Kacper ŚWIĘSZKOWSKI Szkoła Podstawowa Nr 4
w Łomży, ul. Kierzkowa 7
40

Rejon Nr 2

 

9 Bartosz JADACKI Szkoła Podstawowa Nr 9
w Łomży, ul. Księżny Annej 18
40

3. Zgodnie z  § 9 pkt.1 Regulaminu Konkursu, uczestnicy, ich opiekunowie i rodzice mają
prawo wglądu do ocenianych prac, zgłaszania uwag bez możliwości ich kopiowania,
w  dniach: 22.12.2022r oraz  28.12-30.12.2022r. w godz. 8.00-15.00 w następujących
siedzibach:

1)      rejon białostocki – Kuratorium Oświaty w Białymstoku, pk. 202;

 • rejon łomżyński – po uzgodnieniu telefonicznym z przew. komisji rejonowej
  – J. Tomaszewska, tel. 604-386-278;
 • rejon suwalski ­–  po uzgodnieniu telefonicznym z przew. komisji rejonowej
  – M. Kilian, tel. 87-567-51-40.
 • Po terminie odwoławczym wykaz osób zakwalifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego zostanie ostatecznie zatwierdzony.

Załączniki