23 listopada 2022

KOMUNIKAT dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2022/2023.

KOMUNIKAT
dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego
XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”
w roku szkolnym 2022/2023.

 W dniu 20.10. 2022 roku  w woj. podlaskim odbył się etap szkolny ww. Olimpiady, w którym wzięło udział 153 uczniów  z 19 szkół.
W myśl rozdziału VI  pkt. ppkt. 1b) Regulaminu Olimpiady informuję,  że etap międzyszkolny
zostanie przeprowadzony następująco:
1. Termin przeprowadzenia – 01 grudnia 2022 r. w godz. 10.00 – 12.00;
2. Czas i forma: 10.00 –12.00 ( pisemny w formie testu);
3. Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się
65 uczniów z następujących szkół:
    1) I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – 2 uczniów;
2) II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – 19 uczniów;
3) III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – 1 uczennica;
4) IV Liceum Ogólnokształcące  w Białymstoku – 9 uczniów;
5) V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – 2 uczniów;
6) VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku – 1 uczennica;
7) VIII Liceum Ogólnokształcące  w Białymstoku – 4 uczniów;
8) Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku – 3 uczniów;
9) Katolickie Liceum Ogólnokształcące  w Białymstoku – 1 uczeń;
10) I Liceum Ogólnokształcące w Sokółce – 1 uczennica;
11)  I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim – 2 uczniów;
12)  II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim – 1 uczeń;
13) I Liceum Ogólnokształcące  w Łomży – 12 uczniów;
14) II Liceum Ogólnokształcące  w Łomży – 1 uczeń;
15) III Liceum Ogólnokształcące  w Łomży – 5 uczniów;
16) Katolickie Liceum Ogólnokształcące  w Łomży – 1 uczeń.
4. Zgodnie z rozdz. IV pkt. 3 Regulaminu Olimpiady wyznaczam następujące rejony:
     1) Rejon nr 1  – 19 uczniów  (II LO w Białymstoku – 19 );
      2) Rejon nr 2  – 12 uczniów (I LO w Białymstoku – 2 ; III LO w Białymstoku – 1;IV LO  w Białymstoku –  9);
3) Rejon nr 3  – 15 uczniów (V LO  w Białymstoku –  2; VI LO  w Białymstoku –  1;
VIII LO  w Białymstoku –  4;  KLO w Białymstoku – 1; LO CSM- 3; I LO w Sokółce – 1;I LO w Bielsku Podlaskim – 2;  II LO w Bielsku Podlaskim – 1);
      4) Rejon nr 4  –19 uczniów  (I LO w Łomży – 12;  1; II LO w Łomży – 1; III LO w  Łomży – 5;KLO w Łomży – 1).
5. Ustalam miejsca przeprowadzenia powyższego  etapu:
1) Klub Żołnierski 18pr – Białystok, ul. Kawaleryjska 70
(Rejon nr 1, nr 2, nr 3);
2)  III Liceum  Ogólnokształcące – Łomża, ul. Senatorska 13   (Rejon nr 4).
6. W myśl rozdz. VI pkt.7 ppkt. c) Regulaminu Olimpiady do etapu okręgowego z każdego rejonu   zostanie  zakwalifikowanych pięciu  uczniów,  którzy  uzyskają najwyższą ilość punktów spośród   uczestników, którzy osiągnęli co najmniej 60%  możliwych do zdobycia punktów w swoim rejonie.
Zakwalifikowanie większej liczby uczestników do etapu okręgowego jest  możliwe tylko wyjątkowo,
w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub  więcej uczestników.

Załączniki

Wykaz uczniów z rejonu Nr 4
Data: 2022-11-23, rozmiar: 120 KB
Wykaz uczniów z rejonu Nr 3
Data: 2022-11-23, rozmiar: 120 KB
Wykaz uczniów z rejonu Nr 2
Data: 2022-11-23, rozmiar: 112 KB
Wykaz uczniów z rejonu Nr 1
Data: 2022-11-23, rozmiar: 118 KB