15 marca 2021

Komunikat dotyczący miejsca przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

 

Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia eliminacji na stopniu wojewódzkim
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
w województwie podlaskim w roku szkolnym 2020/2021

Ze względu na liczną grupę uczestników zakwalifikowanych do wojewódzkiego stopnia Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego oraz dostosowanie organizacji do szczególnych warunków wynikających z epidemii COVID – 19, konkurs ten zostanie przeprowadzony w trzech wskazanych poniżej miejscach.

Prosimy o uważne sprawdzenie szkoły, do której uczestnik powinien punktualnie zgłosić się w dniu konkursu.

 

Miejsca przeprowadzania wojewódzkiego stopnia
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

 

1) II Liceum Ogólnokształcące księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, ul. Narewska 11, 15-840 Białystok

powiat m. Białystok – uczniowie z wymienionych szkół:

 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 PTO w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

 

2) Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku, Pietrasze 29, 15-131 Białystok

powiaty: augustowski, sejneński, suwalski, m. Łomża, m. Suwałki, m. Białystok – wymienione szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie
 • Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym
 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej w Suwałkach
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
 • Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie

 

3) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza, Jesienna 8, 15-151 Białystok

powiaty: białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, m. Białystok – wymienione szkoły:

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej
 • Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
 • Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
 • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Łapach
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach
 • Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
 • Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego w Grajewie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku
 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem
 • Szkoła Podstawowa im. mjr. Wł. Raginisa w Piątnicy
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi w Kobylinie-Borzymach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie

Barbara Buraczewska
Wicekurator Oświaty
/podpisany cyfrowo/