23 marca 2021

„Kampania Kolejowe ABC”

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania podczas bieżącej pracy szkół i przedszkoli z oferty edukacyjnej opracowanej w ramach projektu Urzędu Transportu Kolejowego „Kampania Kolejowe ABC” objętego patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka. Działania prowadzone w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” wpisują się w cele Europejskiego Roku Kolei – inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą budowania świadomości społeczeństw Unii Europejskiej na temat korzyści płynących z kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały imprezy związane z transportem kolejowym. Urząd Transportu Kolejowego koordynuje krajowe wydarzenia związane z tą inicjatywą i prowadzi działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów kolei i uczestników ruchu drogowego.

Takim działaniem jest ogólnopolski projekt  „Kampania Kolejowe ABC.” Pakiet edukacyjny tego projektu uwzględnia nowoczesne środki przekazu. Do oferty zostały włączone zajęcia prowadzone w formie online. Podczas zajęć dzieci poszerzą swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z kolei i odpowiedniego zachowania przed przejazdami kolejowymi. Poprzez interaktywne gry i zabawy dowiedzą się, jak bezpiecznie zachowywać się na dworcu, na peronie czy w pociągu. Nieodpłatne lekcje online odbywają się za pomocą ogólnodostępnej platformy internetowej Microsoft Teams, w uzgodnionych wcześniej terminach. Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, które wspomagają edukatorów prowadzących zajęcia, m.in. aplikacja interaktywna czy mobilne miasteczko kolejowe. Odbiorcy aktywnie uczestniczą w zajęciach poprzez rozwiązywanie zadań, odpowiadanie na pytania prowadzących czy odgadywanie zagadek kolejowych. Po zakończonej lekcji każdy z uczestników otrzymuje pakiety bezpiecznego podróżnika, które wysyłane są do placówek pocztą tradycyjną.

Zgłoszenia placówki do udziału w projekcie można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kolejoweabc@utk.gov.pl, wskazując adres placówki oraz osobę do kontaktu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.utk.gov.pl/pl/rodo