12 września 2023

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: „Papież Franciszek w oczach dzieci”

Fundacja „Pro Arte Christiana” z Kalisza zaprasza dzieci w wieku 3-10 lat do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym: „Papież Franciszek w oczach dzieci”.

Celem konkursu jest popularyzowanie postaci Papieża Franciszka wśród dzieci oraz motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie u nich wyobraźni artystycznej i zainteresowań plastycznych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A4. Jeden uczestnik może przekazać maksymalnie 3 prace.

Termin przesyłania prac upływa 31 października 2023 roku.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański oraz Jego Ekscelencja Biskup Damian Bryl, Ordynariusz Diecezji Kaliskiej.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie fundacji.