12 lutego 2024

IX edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych do udziału w IX edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy
o Prawie, objętej patronatem Ministra Edukacji.
Celem konkursu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o prawie wśród dzieci i młodzieży
oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa.
Konkurs ma charakter trzyetapowy. Rejestracja zainteresowanych szkół potrwa do 4 marca
2024 r.
Regulamin, rejestracja uczestników oraz aktualne informacje dotyczące organizacji,
terminów i wyników poszczególnych etapów konkursu znajdują się na stronie:
platformaedukacjiprawnej.pl.