15 września 2021

IV Kongres Edukacji „Nowe Perspektywy. Szersze horyzonty. Erasmus+ | EKS 2021-2027.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce zaprasza na IV Kongres Edukacji, który odbędzie się 30 września 2021 roku w formule hybrydowej. Hasło tegorocznego Kongresu brzmi: Nowe perspektywy. Szersze horyzonty. Erasmus+ | EKS 2021-2027.

W marcu 2021 roku Komisja Europejska ogłosiła nowy budżet dla najbardziej znanego programu edukacyjnego w Europie – Erasmus+. Ceniony przez instytucje zajmujące się edukacją, środowiska akademickie i studentów, program Erasmus + otrzymał 28.2 miliarda Euro na finansowanie projektów, które będą realizowane w latach 2021 – 2027. Dzięki nowej perspektywie finansowej, jeden z najbardziej udanych projektów europejskich, zyskuje możliwości dalszego rozwoju.

Nowe szanse i perspektywy, jakie pojawiają się w związku z uruchomieniem budżetu, będą tematem przewodnim tegorocznego IV Kongresu Edukacji. O nich właśnie będą dyskutować uczestnicy sesji tematycznych. Sesje poświęcone będą czterem głównym priorytetom zasilonego nowym budżetem programu Erasmus +. Tymi priorytetami są:

  • Transformacja cyfrowa. Erasmus+ będzie zachęcał nauczycieli, edukatorów, szkoleniowców, uczniów do zwiększania kompetencji cyfrowych, a także doskonalenia narzędzi i procesów cyfrowego uczenia się.
  • Włączanie i różnorodność. Erasmus+ będzie koncentrować się na działaniach służących wyrównywaniu szans w procesach edukacyjnych i wzmacnianiu włączającego podejścia w realizowanych projektach.
  • Uczestnictwo w życiu demokratycznym. Erasmus + będzie zachęcać do aktywności obywatelskiej, wzmacniając kompetencje społeczne i międzykulturowe, propagując krytyczne myślenie i umiejętności posługiwania się mediami.
  • Walka ze zmianami klimatycznymi. Erasmus + będzie wspierać wszelkie inicjatywy dedykowane lepszemu zrozumieniu aktualnych problemów związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi.

Dodatkowo, w ramach Europejskiego Dnia Języków odbędą się sesje tematyczne poświęcone nauce języków obcych.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych oraz kanałów social media, na których będziemy informować szczegółowo o programie i przebiegu całego kongresu.

Zapraszamy do rejestracji na: https://kongres.frse.org.pl/