25 kwietnia 2023

IT Fitness Test 2023

Zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym w naszym kraju przez Związek Cyfrowa
Polska IT Fitness Test 2023, czyli badaniu umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Cyfrowy sprawdzian pozwala sprawdzić poziom kompetencji w obszarach takich jak:
• sprawne korzystanie z Internetu,
• bezpieczeństwo i systemy komputerowe,
• narzędzia do współpracy i media społecznościowe,
• narzędzia biurowe,
• zdolności rozwiązywania złożonych problemów.
Test przygotowano w dwóch wersjach – odpowiednio dla uczniów szkół podstawowych
(zalecany dla klas siódmych i ósmych) oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ta wersja
wskazana jest również dla nauczycieli, studentów i pozostałych zainteresowanych). Co ważne, test
sprawdza faktyczne umiejętności, a nie tylko wiedzę. Do przeprowadzenia sprawdzianu potrzebny
jest jedynie komputer z dostępem do Internetu.
Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://itfitness.eu/pl/