2 marca 2020

Informacja o wyniku naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Łomży

 

Informacja o wyniku naboru na  ogłoszenie numer 58826 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Data ogłoszenia: 18 grudnia 2019 r.
Data wyniku: 27 lutego 2020 r.

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK

Nazwa stanowiska: wizytator

Wynik naboru: Nabór zakończony zatrudnieniem kandydata

Imię i nazwisko: Bogdan Zalewski
Miejscowość: Łomża