14 kwietnia 2021

Informacja o wyniku naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Łomży – ogłoszenie numer 75889 z dnia 16 marca 2021 r.

Data ogłoszenia: 16 marca 2021 r.
Data wyniku:  14 kwietnia 2021 r.

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK
Nazwa stanowiska: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Wynik naboru: Nabór zakończony wyborem kandydata:

Imię i nazwisko: Wojciech Roman Kowalik
Miejscowość: Łomża