16 lutego 2021

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora

Informacja o wyniku naboru na  ogłoszenie numer 73106 z dnia 13 stycznia 2021 r.

Data ogłoszenia:13 stycznia 2021 r.

Data wyniku: 16 lutego 2021 r.

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK

Nazwa stanowiska: Inspektor do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Wynik naboru: Nabór zakończony wyborem kandydatki:

Imię i nazwisko: Weronika Alicja Gryń
Miejscowość: Białystok