9 marca 2020

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie numer 60611 z dnia 5 lutego 2020 r.

Data ogłoszenia: 5 lutego 2020 r.
Data wyniku: 9 marca 2020 r.

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, RYNEK KOŚCIUSZKI 9, 15-950 BIAŁYSTOK
Nazwa stanowiska: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Wynik naboru: Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatek:

Imię i nazwisko: Barbara Szutko
Miejscowość: Białystok

Imię i nazwisko: Agnieszka Postołowicz
Miejscowość: Białystok