26 października 2017

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy starszy specjalista do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 15 765

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, UL. RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK
Stanowisko: starszy specjalista do spraw obronnych w wymiarze ½ etatu w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Status ogłoszenia: Nabór zakończony

Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: Zbigniew Szpakowicz
Miejscowość: Białystok