13 sierpnia 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego informatyka w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Numer ogłoszenia: 50188
Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok,
Stanowisko: starszy informatyk w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Status ogłoszenia: Nabór zakończony wyborem kandydata.

Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko: Andrzej Mackiewicz
Miejscowość: Białystok