7 marca 2018

Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska wizytatora

Informacja o wynikach naboru na  wolne stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku – dwa etaty

Numer ogłoszenia: 22466

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU,
ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Status ogłoszenia:

Nabór zakończony wyborem kandydatek

Wynik rekrutacji:

  1. Imię i nazwisko: Olga Granacka
    Miejscowość: Białystok,
  2. Imię i nazwisko: Dorota Lidia Kuskowska
    Miejscowość: Białystok.