18 października 2016

Informacja o możliwości umieszczania ogłoszeń na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, placówki.

Informuję, że organy prowadzące mają możliwość umieszania na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku informacji dotyczącej konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, przedszkola lub placówki.

Chcąc skorzystać z tej możliwości, organy prowadzące powinny przesłać do kuratorium treść ogłoszenia zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373)