28 września 2021

Informacja o kwalifikacji wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”

Rządowy program „Aktywna tablica” – ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków na rok 2021

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymały 44 organy prowadzące dla 91 szkół na ogólną kwotę 2 074 164,44 zł.

Załącznik: Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i organów prowadzących.