29 grudnia 2021

INFORMACJA dotycząca wyników ostatecznych etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

INFORMACJA

dotycząca wyników ostatecznych etapu miedzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. 1531-1683.
Od Obertyna do Wiednia”

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu ww. olimpiady  w dniach 20 -22.12.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu międzyszkolnego.  Ze swoimi pracami zapoznało się pięciu uczestników oraz dwóch rodziców. W dwóch przypadkach wniesiono uwagi.
Ostatecznie do etapu okręgowego zakwalifikowało się  21 uczestników.

  • w rejonie Nr 1
Lp. Imię i Nazwisko
uczestnika
Nazwa Szkoły Punkty/ Miejsce
1 2 3 4
1 Michał AŚCIUKIEWICZ II LO im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej,  ul. Narewska 11,
15-840 Białystoke-mail: zso2@um.bialystok.pl
237/I
2 Igor DEMIANIUK 237/I
3 Karol JAMRÓZ 235/II
4 Oliwer ROSIŃSKI 234/III
5 Barbara SKIBICKA 234/III
6 Dominik JUCHNIEWICZ 234/III
7

Natalia WORONIECKA

234/III
8

Konrad BONDAREWICZ

228/IV
9

Hanna KODA

223/V

 

 

2) w rejonie Nr 2

Lp. Imię i Nazwisko
uczestnika
Nazwa Szkoły Punkty/ Miejsce
1 2 3 4
1

Jakub KURIANOWICZ

II LO im. B. Taraszkiewicza,
ul. Kopernika 4,
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail: lozbjn@gmail.com  
230/I
2

Aleksandra JARMOCIUK

227/II
3

Mateusz OSTASZEWSKI

203/III
4

Aleksandra ŁOZOWIECKA

IV LO im. C. K. Norwida,
ul. Zwierzyniecka 9A,
15-312 Białystokivlo@4lo.bialystok.pl
195/IV
5

Stanisław HAPUNIK

191/V
 

6

Michał WALCZUK

I LO im. M. Konopnickiej,
pl. A. Mickiewicza 3,
16-400 Suwałki
sekretariat@1lo.suwalki.eu
191/V

 

  • w rejonie Nr 3
Lp. Imię i Nazwisko
uczestnika
Nazwa Szkoły Punkty/ Miejsce
1 2 3 4
1 Kamil PAWELCZYK KLO im. kard. Stefana Wyszyńskiego

ul. Sadowa 12, 18-400 Łomża

kglolomza@wp.pl

202/I
2 Maciej MIECZKOWSKI I LO im. T. Kościuszki,
ul. Bernatowicza 4,
18-400 Łomża,
zso.lomza@gmail.com
195/II
3 Alicja SKOWROŃSKA 192/III
4 Kamil KOSSAKOWSKI 189/IV
5 Jan SANIEWSKI 187/V
6

Agnieszka JADCZAK

187/V

 

Więcej: „Komunikat końcowy z etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna
do Wiednia”.