10 marca 2022

INFORMACJA dotycząca wyników etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

INFORMACJA

dotycząca wyników etapu okręgowego
Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach
1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w dniu 3 marca br. odbył się etap okręgowy ww. olimpiady, w której wzięło udział 21 uczniów.  Zgodnie z pkt. VI ppkt.8 h) regulaminu olimpiady do I części etapu centralnego zakwalifikowało się  18 uczniów.

W myśl pkt. VII ppkt.2-4 Regulaminu Olimpiady, uczestnikom, ich opiekunom przysługuje prawo wglądu do ocenianych prac, zgłaszania uwag bez możliwości ich kopiowania w dniach: 10-11.03 oraz 14.03.2022r w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Załączniki