8 maja 2020

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Od wielu lat dostrzegalne jest bardzo duże zainteresowanie wojewódzkimi konkursami przedmiotowymi w naszym województwie. W tym roku szkolnym Podlaski Kurator Oświaty zorganizował w szkołach podstawowych konkursy obejmujące i poszerzające podstawę programową 14 przedmiotów. Ostatni stopień konkursów zakończył się w marcu tego roku. Niestety, ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w trosce o priorytetowe w takim momencie dobro dziecka, konieczne było dostosowanie się do nowych warunków i zrezygnowanie z corocznie organizowanej gali wręczenia zaświadczeń wszystkim laureatom.

Przyznanie tytułu laureata w każdym wojewódzkim konkursie przedmiotowym wiąże się z przyznaniem uprawnień do otrzymania oceny celującej z danego przedmiotu na koniec roku szkolnego, a także do przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej oraz do zwolnienia z egzaminu zewnętrznego (w ustalonym zakresie).

Każdy uczeń, który zdecydował się na udział w wojewódzkim konkursie przedmiotowym, podejmując trud nauki, zdobywania wiedzy, jej stosowania w sytuacjach pozalekcyjnych zasługuje na szczególne uznanie.

 

Udział szkół i uczniów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Nazwa konkursu

Liczba uczestniczących szkół

Liczba uczestników

na poszczególnych stopniach

Liczba przyznanych tytułów

szkolny

rejonowy

wojewódzki

finalistów

laureatów

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

210

1249

142

40

6

34

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

171

691

148

45

21

24

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

110

419

34

18

1

17

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

151

669

51

12

1

11

Wojewódzki Konkurs Historyczny

197

1090

112

36

26

9

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

154

1089

60

16

9

7

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

272

3201

330

103

56

47

Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego

14

112

43

26

8

16

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego

16

50

11

3

3

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

69

339

60

15

6

9

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

266

2058

232

65

46

18

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

82

343

63

18

13

5

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

286

3019

400

111

52

59

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

29

160

40

11

3

8

Ogółem

313

14489

1726

519

248

267

 

W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło 14 489 uczestników z 313 szkół podstawowych. Najpopularniejsze przedmioty konkursowe to: język angielski (3 201 uczestników) oraz matematyka (3 019 uczniów biorących udział w tym konkursie).

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano łącznie ok. 1,7 tys. uczestników – średnio ok. 12% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu. Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano 519 uczestników, stanowili oni ok. 3,6% uczestników stopnia szkolnego.

Tytuł finalisty zdobyło 222 uczniów. Laureatami wszystkich konkursów zostało 221 uczniów szkół podstawowych, którzy uzyskali 267 tytułów laureata konkursu – więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Stanowią oni ok. 1,8% uczestników stopnia szkolnego.

 

Liczba laureatów w szkołach podstawowych w r. szk. 2019/2020

Liczba uczniów z tytułem laureata

Liczba

tytułów laureata

7 tytułów

4 tytuły

3 tytuły

2 tytuły

1 tytuł

1

2

5

24

189

267

221

 

Wśród wielokrotnych laureatów, którym przyznano najwięcej tytułów, znaleźli się uczniowie:

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa szkoły

Liczba tytułów

Jan Błażuk Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

7

Iwan Korsunskij Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

4

Sylwia Sapkowska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

4

Tomasz Mioduszewski Szkoła Podstawowa w Szczuczynie

3

Paweł Krzysztof Buczyński Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

3

Hubert Klimowicz Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku

3

Maciej Sirocki Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

3

Mateusz Kuprewicz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

3

 

105 szkół podstawowych, spośród wszystkich w województwie podlaskim, może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2019/2020, jest laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Nazwa szkoły

Liczba tytułów

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

28

Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

10

Szkoła Podstawowa nr 4 w Hajnówce

8

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

7

Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

7

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej

7

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

7

Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku

7

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

6

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku

6

 

W komisjach powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty pracowało 371 nauczycieli na stopniu rejonowym oraz 116 – na stopniu wojewódzkim. Wszystkim im oraz dyrektorom szkół współpracujących przy organizacji konkursów przekazujemy wyrazy wdzięczności za profesjonalne przeprowadzenie konkursów.

Podziękowania kierujemy także do nauczycieli, którzy z zaangażowaniem pracowali nad rozwijaniem pasji uczniów.

 

Laureatom i finalistom gratulujemy osiągnięcia sukcesu!