14 marca 2023

INFORMACJA dotycząca ostatecznych wyników z zawodów okręgowych – Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

INFORMACJA

dotycząca ostatecznych wyników z zawodów okręgowych – Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”  

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że w okresie odwoławczym w dniach: 08-10.08 br., dwóch uczniów zapoznało się ze swoimi pracami. Jeden uczeń wniósł odwołanie, w którym  nie uwzględniono  jego  wniosku   dotyczącego przyznania pięciu punktów.

Zgodnie z pkt. VI ppkt. 8 h) oraz pkt VII regulaminu olimpiady do I części etapu centralnego zakwalifikowało się 20 uczniów.

Lp. Imię i Nazwisko
uczestnika
Nazwa Szkoły Miejsce/punkty
1

Aleksandra KOWALCZUK

VI Licem Ogólnokształcące
 w Białymstoku,
 ul. Warszawska 8
I/375
2

Michał AŚCIUKIEWICZ

II Liceum Ogólnokształcące
 w Białymstoku,  
 ul. Narewska 11
II/366
3

Damian TRUSIEWICZ

III/364
4

Jacek JANCEWICZ

IV/360
5

Konrad JANOWICZ

V/355
6

Konrad BONDAREWICZ

VI/350
7

Tomasz ROSZKO

IV Liceum Ogólnokształcące
 w Białymstoku, 
 ul. Zwierzyniecka 9a
VII/345
8

Mikołaj SAWOŃ

II Liceum Ogólnokształcące
 w Białymstoku, 
 ul. Narewska 11
VIII/343
9

Agnieszka JADCZAK

I Liceum Ogólnokształcące
 w Łomży, 
 ul. Bernatowicza 4
IX/340
10

Maciej GOROSZEWSKI

II Liceum Ogólnokształcące
 w Białymstoku, 
 ul. Narewska 11
X/338
11

Julia DOBRZYCKA

XI/330
12

Hubert CHROSTOWSKI

I Liceum Ogólnokształcące
 w Łomży, 
 ul. Bernatowicza 4
XII/325
13

Stanisław HAPUNIK

IV Liceum Ogólnokształcące
 w Białymstoku, 
ul. Zwierzyniecka 9a
XIII/317
14

Kamil KOSSAKOWSKI

I Liceum Ogólnokształcące
 w Łomży, 
 ul. Bernatowicza 4  
XIV/315
15

Zofia GRZEBISZ

IV Liceum Ogólnokształcące
 w Białymstoku, 
ul. Zwierzyniecka 9a
XV/309
16

Leon PILCICKI

II Liceum Ogólnokształcące
 w Białymstoku, 
 ul. Narewska 11
XVI/305
17

Mikołaj ZDRAJKOWSKI

XVII/295
18

Aleksandra PRONIEWICKA

II Liceum Ogólnokształcące
 w Bielsku Podlaskim, 
 ul. M. Kopernika 4
XVIII/291
19

Aleks JĘDRZEJEK

III Liceum Ogólnokształcące
 w Łomży, 
 ul. Senatorska 13
XIX/269
20 Lena OLEKSY I Liceum Ogólnokształcące
w Łomży
, ul. Bernatowicza 4
XX/256

Zgodnie z Komunikatem Komitetu Głównego Olimpiady I część etapu centralnego odbędzie się w dniu 16 marca 2023r w godz. 10.00 – 13.00 w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Załączniki