7 grudnia 2018

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół  Podstawowych i Kształcenia Specjalnego

Informacja

dla kandydatów ubiegających się o trzy wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół  Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Do I etapu procedury kwalifikacyjnej dopuszczonych zostało: 4 kandydatki i 1 kandydat spełniający wymogi określone w ogłoszeniu (nazwiska osób zostały podane w liście osób spełniających wymogi określone w ogłoszeniu o wolnym stanowisku wizytatora ds. nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku). W dniu 7 grudnia 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku do rozwiązywania testu przystąpiło 5 osób.

Do II etapu procedury kwalifikacyjnej zakwalifikowały się niżej wymienione osoby, uzyskując następującą ilość punktów:

  1. Ewa Dmowska – 36 pkt.
  2. Beata Kaczyńska – 39 pkt.
  3. Renata Malecka – 28 pkt.
  4. Jolanta Murawska – 36 pkt.
  5. Stanisław Zduniak – 22 pkt.

II etap procedury – w dniu 7 grudnia 2018 r.  z ww. osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian umiejętności komputerowych. W oparciu o uzyskane wyniki Komisja przedstawi Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję zatrudnienia 3 osób, które w wyniku postępowania uzyskają największą liczbę punktów.