13 grudnia 2022

III edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Złote Szkoły NBP

Narodowy Bank Polski zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Złote Szkoły NBP.

Program popularyzuje wiedzę ekonomiczną w szkołach, integruje nauczycieli i uczniów oraz rozwija kluczowe kompetencje społeczne. Długofalowym celem programu jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Złotych Szkół NBP skupiającej liderów edukacji ekonomicznej. Po dwóch edycjach programu 385 szkół może poszczycić się tytułem „Złotej Szkoły NBP”.

W obecnej edycji programu pod hasłem: „Poznajemy bank centralny” przed szkołami są do wykonania trzy zadania edukacyjne poświęcone tematowi edycji: lekcja z ekonomią, debata szkolna i warsztat uczniowski, z których należy następnie wysłać relację. Tytuł „Złotej Szkoły NBP” otrzymają szkoły, które zdobędą najwyższą punktację za wykonanie wszystkich zadań. Nagrody pieniężne otrzyma 126 najlepszych szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” III edycji. Rejestracja szkół trwa do 27 marca 2023 r. Wyniki edycji zostaną ogłoszone w maju 2023 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące III edycji programu Złote Szkoły NBP znajdują się na stronie www.nbp.pl/zloteszkoly,

natomiast rejestracja do programu jest możliwa na platformie pod adresem: https://zloteszkoly.nbp.pl/.