17 stycznia 2023

II edycja Konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – wydłużenie terminu zgłoszeń

Informujemy, że organizatorzy konkursu podjęli decyzję o przedłużeniu terminu zgłoszeń
uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji
Konkursu historycznego „Polska-Węgry-Historia przyjaźni”- do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Przypominamy, iż zgłoszeń uczniów dokonuje dyrektor szkoły przesyłając na adres:
lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl skany wypełnionych dokumentów stanowiących
załączniki do regulaminu konkursu: formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych – załączniki nr 2 lub nr 3.

Konkurs jest organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut
Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Załączniki