19 października 2021

I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych województwa podlaskiego

      Informuję, że w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Lubelskim Kuratorem Oświaty będzie przeprowadzony I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny. Jest skierowany do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych.
Organizatorem, powstałego z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki przedsięwzięcia, jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.
Celem nadrzędnym Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Poprzez analizę i interpretację tekstów literackich oraz poprzez wystąpienia publiczne uczniów, Ogólnopolski Konkurs Retoryczny może stanowić zachętę dla dzieci i młodzieży do rozwijania kultury żywego słowa. Będzie organizowany cyklicznie w kolejnych latach szkolnych.
Konkurs składa się z trzech etapów: etap I szkolny, etap II wojewódzki, etap III ogólnopolski. Planowany termin przeprowadzenia Konkursu: grudzień 2021 r. – kwiecień 2022 r. Termin zgłoszenia uczniów do Konkursu: do dnia 5 listopada 2021 r.

Ważne! Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).

 

Wojewódzki Koordynator Konkursu – 

Jadwiga Pusz starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży.
tel. (86) 216 56 49
jpusz@kuratorium.bialystok.pl

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego.