23 maja 2023

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego

Cel konferencji (12-13.06.2023 r.): podjęcie problematyki szeroko definiowanego bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych na różnych szczeblach.

Organizatorzy: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komenda Miejska Policji w Krakowie, Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

Terminarz konferencji:

12.06.2023 r. – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (Kraków, os. Zgody 18). Pierwszy dzień konferencji ma charakter hybrydowy – istnieje możliwość uczestnictwa on-line

13.06.2023 r. – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja – Wydział Leśny (Kraków, Aleja 29 Listopada 46)

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie udziału jest możliwe do 5 czerwca 2023 r. poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie https://www.sapsp.pl/konferencja2023.

Program konferencji z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie przez organizatorów przesłany zainteresowanym w formie komunikatu do dnia 30 maja 2023 r. oraz umieszczony na stronie internetowej www.sapsp.pl.