22 grudnia 2017

Egzamin ósmoklasisty – przykładowe arkusze egzaminacyjne

W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Pod adresem:  cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017 można już zapoznać się z pokazowymi arkuszami egzaminacyjnymi z:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego).

W przypadku przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języków obcych nowożytnych zostały opublikowane dodatkowo nagrania (w formacie mp3) do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu oraz transkrypcje nagrań.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej,
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Więcej informacji o egzaminie – na stronie: cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

W grudniu 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.