3 września 2020

Bezpieczeństwo w drodze i ze szkoły – wspólny list MEN, MI i GIS

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny 31 sierpnia skierowali list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego.

Komunikat  prasowy, treść listu oraz wytyczne dotyczące transportu publicznego znajduje się  na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-uczniow-w-srodkach-transportu-zbiorowego–wspolny-list-szefow-men-mi-i-gis