28 maja 2021

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – zmiany od 1 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,

ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego oraz uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych przewiduje projekt ustawy wprowadzający rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, który wejdzie w życie w dniu 1 czerwca 2021 roku.

W związku z powyższym Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego chcąc informować społeczeństwo o planowanych zmianach przystąpił do realizacji projektu pn. „Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów” (nr POIS.03.01.00-00- 0059/20), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, którego jednym z elementów jest przygotowanie dwóch kampanii społecznych: kampanii społecznej dotyczącej ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów prędkości oraz kampanii społecznej dotyczącej ochrony pieszych w obszarze przejść dla pieszych i zachowania szczególnej ostrożności przez pieszych przy wchodzeniu na przejście.

W ramach prowadzonych działań przewidziano emisję przygotowanych spotów w stacjach telewizyjnych i radiowych, emisja planowana jest od dnia 1 czerwca br. i potrwa do 30 listopada br. Planowane są także działania informacyjno-promocyjne wspierające obie kampanie.

Działania informacyjno-promocyjne przewidują m.in. przygotowanie ulotki informacyjnej o obu kampaniach społecznych oraz ich dystrybucje na stacje paliw oraz miejsca obsługi pasażerów, przygotowanie audycji telewizyjnych i radiowych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego uwzględniających rozmowy w studiu o charakterze merytorycznym, w których brać udział będą specjalnie zaproszeni goście – specjaliści z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. przedstawiciele Policji, przedstawiciele Straży Pożarnej, przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Ratownictwa Medycznego specjaliści z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów branżowych zajmujących się tematyką BRD) oraz działania promocyjne w Internecie.

Należy podkreślić jak niezwykle istotne jest Państwa wsparcie przy realizacji tego typu projektów w celu zwiększenia efektywności i dotarcia z przekazem o planowanych zmianach i prowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych, co ma wpływ na zmiany postaw wszystkich uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na stronie internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zachęcamy do obejrzenia filmów edukacyjnych zrealizowanych w ramach kampanii „Nowe przepisy to wymóg, nie wybór. Tak jak życie.” https://www.krbrd.gov.pl/nowe-przepisy-to-wymog-nie-wybor/

Załączniki