15 listopada 2022

Ankieta w sprawie aktualizacji danych dotyczących komputerów służbowych dla nauczycieli

W strefie pracownika SIO została udostępniona ankieta, która dotyczy ilości posiadanego przez szkoły sprzętu komputerowego.

Jest to kluczowa ankieta w kontekście planowania zakupów służbowych komputerów przenośnych dla nauczycieli.

Ankieta będzie dostępna w Strefie Pracownika do 24.11 do godziny 23:59, dla podmiotów:

[1] Przedszkole

[3] Szkoła podstawowa

[4] Gimnazjum

[14] Liceum ogólnokształcące

[16] Technikum

[19] Szkoła policealna

[20] Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

[21] Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia

[24] Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

[26] Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych

[27] Liceum sztuk plastycznych

[29] Ogólnokształcąca szkoła baletowa

[31] Szkoła sztuki cyrkowej

[80] Zespół wychowania przedszkolnego

[81] Punkt przedszkolny

[82] Poznańska szkoła chóralna

[85] Szkoła muzyczna I stopnia

[86] Szkoła muzyczna II stopnia

[89] Inna szkoła artystyczna

[93] Branżowa szkoła I stopnia

[94] Branżowa szkoła II stopnia