28 maja 2024

CyberWizards – InternationalCyber Camp

CyberWizards jest przedsięwzięciem skierowanym do dziewcząt w wieku 13-16 lat, ceniących wyzwania w zakresie rozwiązywanie zagadek, w tym z użyciem nowych technologii. Przedsięwzięcie polega na tym, że zaproszone kraje (w tym Polska) wysyłają swoje drużyny na obóz, który będzie miała miejsce w miejscowości Kehtna.

Aby wziąć udział w przedsięwzięciu, nie jest wymagane doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa lub programowania. Uczestniczki w trakcie kilkudniowego obozu poznają dziedzinę i zagadnienia cyberbezpieczeństwa poprzez praktyczne działania. Zajęcia podczas obozu prowadzone są w języku angielskim.

Obóz odbędzie się w terminie 29.07-03.08.2024 r. w Kehtna w Estonii. Na koniec wyjazdu zaplanowano grę Capture the Flag (CTF), dającą możliwość rozwiązywania zadań związanych z cyberbezpieczeństwem. Organizatorem przedsięwzięcia jest Krajowy Ośrodek Koordynacji w Estonii (NCC-EE) w miejscowości Kehtna.

Warunki uczestnictwa w CyberWizards Summer Camp :

– grupa 3-6 uczennic wraz z opiekunem (opiekunem grupy może być dowolna osoba dorosła: nauczyciel, rodzic inny opiekun, mówiąca po angielsku i w języku ojczystym swojej grupy).

– obóz jest bezpłatny dla uczestników i opiekuna,

– organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, pokrywa koszty warsztatów i wszystkich pozostałych zajęć, nie pokrywa kosztów podróży.

Zespoły, które chciałyby wziąć w nim udział, powinny przesłać do kuratoriów oświaty kilkuminutowy filmik (w języku angielskim) na temat roli jaką odgrywają nowe technologie we współczesnym świecie, w tym ich wpływ na kluczowe zmiany na świecie (np. klimatyczne, czy w zakresie  bezpieczeństwa). Wraz z filmem, opiekun drużyny powinien przekazać w formie oświadczenia zgodę na przetwarzanie danych uczestniczek (oraz swoją) a także wizerunku na potrzeby organizacji  i udziału w CyberWizards – InternationalCyber Camp. Przygotowany przez drużyny filmik ma być nie dłuższy niż 3-5 minut.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, kuratorium oświaty wybierze jedną drużynę z każdego województwa, której kandydatura zostanie wraz z filmem i zgodami uczestniczek przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wybór drużyny na terenie województwa odbędzie się przy udziale trzyosobowego zespołu wg poniższych kryteriów;

1)    oryginalność i kreatywność prezentacji wybranego zagadnienia – maks. 10 pkt;

2)    pomysłowe wykorzystanie nowoczesnych technologii – maks. 5 pkt;

3)    współpraca zespołu (podział ról, wykorzystanie potencjału uczestniczek) – maks. 5 pkt;

4)    sposób realizacji zadania (wybór miejsca, dobór narzędzi, rekwizytów itd.)- maks. 10 pkt.

Przygotowane filmiki wraz ze zgodami należy przekazać do właściwego kuratora oświaty do 14 czerwca br. Po analizie przekazanych zgłoszeń, MEN wybierze jeden Zespół, który weźmie udział w obozie CyberWizards oraz otrzyma nagrodę w postaci biletów lotniczych do Estonii. Wybór zwycięskiej drużyny odbędzie się na analogicznych zasadach jak na etapie kuratoryjnym trzyosobowy zespół składający się z dwóch pracowników MEN i jednego MC wyłoni najlepsze uczestniczki wg tych samych kryteriów. W ramach nawiązanej współpracy, Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało sfinansowanie podróży do Estonii dla całej drużyny oraz dla opiekuna.

Terminy:

– Kurator Oświaty wybiera jedną drużynę z województwa i w terminie do 19 czerwca br. przekazuje wybrane zgłoszenie  do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

– Do 21 czerwca br.  MEN wybierze zwycięską drużynę i przekaże informację o wyborze do kuratorów oświaty oraz do Ministerstwa Cyfryzacji.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Link do wydarzenia: https://www.ria.ee/en/cyberwizards-2024

W przypadku pytań należy kontaktować się z: justyna.dominczak@men.gov.pl tel. (22) 34 74 388 lub agnieszka.mokrogulska@men.gov.pl  tel. (22) 34 74 567.