18 października 2021

44. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowy Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa Kalisz 2022.

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży SCHOLA CANTORUM zapraszamy do udziału w 44. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa Kalisz´ 2022

SCHOLA CANTORUM to już 43 lata tradycji muzyki dawnej w najstarszym mieście Polski,

Kaliszu. To jednocześnie rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży oraz innych uczestników poprzez praktyczne zapoznanie z zabytkami kultury muzycznej dawnych epok, ale także prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej oraz inspiracja poszukiwań repertuarowych i doskonalenie poziomu wykonawczego muzyki dawnej. To również promocja polskiej muzyki dawnej i utworów polskich kompozytorów współczesnych, inspirowanych muzyką dawną oraz twórczy wypoczynek i kulturowa integracja wszystkich uczestników, które nabierają szczególnego społecznego znaczenia w niełatwym, pandemicznym okresie.
Festiwal w swojej 44. edycji uzyskuje rangę międzynarodową, a oceny konkursowych przesłuchań podejmą się wybitni specjaliści w dziedzinie muzyki dawnej.
Dla najlepszych zespołów przygotowano Grand Prix Festiwalu, Bursztynową Harfę Eola, Złote, Srebrne i Brązowe Harfy Eola, oraz wiele wyróżnień i nagród specjalnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: www.scholacantorum.kalisz.pl www.facebook.com/scholacantorumkalisz.