22 listopada 2023

X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie „Rodzina więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück” i Miasto Ruda Śląska zapraszają uczniów do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień byłych więźniarek KL Ravensbrück oraz kształtowanie u młodzieży wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: eliminacje wojewódzkie i gala finałowa. Z eliminacji wojewódzkich do udziału w gali finałowej zostanie zakwalifikowanych po 2 zwycięzców.

Aby wziąć udział w eliminacjach wojewódzkich należy przesłać wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia i klauzulę informacyjną do koordynatora konkursu z właściwego terytorialnie Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej oraz przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück. Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa 15 marca 2024 r.

Termin eliminacji półfinałowych wyznaczy właściwy terytorialnie koordynator konkursu. Gala finałowa odbędzie się 17 kwietnia 2024 r. w Śląskim Teatrze Impresaryjnym im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

Główną nagrodą dla każdego finalisty – uczestnika gali finałowej oraz jego opiekuna jest wyjazd do Niemiec – Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück w dniach 24-27 maja 2024 r.

Koordynatorem konkursu z Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziału IPN w Białymstoku jest Pani Paula Prudziłowicz – paula.prudzilowicz@ipn.gov.pl, nr tel.: 85 664 57 85.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w załączonych plikach.

Załączniki

zał. 1 bibliografia
Data: 2023-11-22, rozmiar: 14 KB
zał. 2 lista koordynatorów
Data: 2023-11-22, rozmiar: 14 KB
zał. 3 karta zgłoszenia
Data: 2023-11-22, rozmiar: 32 KB
zał. 4. regulamin 2024
Data: 2023-11-22, rozmiar: 31 KB