9 kwietnia 2020

Podlaskie Wieści Oświatowe – marzec 2020 r.

W numerze:

Kształcenie i wychowanie
„List do drzewa” – koncepcja wychowania kosmicznego w pedagogice Marii Montessori odpowiedzią na współczesne wyzwania edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Serca w górę, serca ku innym!
eTwinning – wspólny projekt placówek oświatowych z Hajnówki i okolic
Podlaski Festiwal Gier – uczenie się przez działanie
Wymiany międzynarodowe – naturalnym elementem edukacji XXI wieku
„Krew naszych braci nie ujdzie na marne…”
W duchu patriotyzmu

Kształcenie zawodowe
Nowoczesne zasoby edukacyjne – narzędzie pracy nauczyciela
Sama znajomość teorii nie wystarczy, by dobrze wykonywać swój zawód

Informacje
Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego – staż zakończony po 1.09.2019 r.

Wydarzenia
Palindromy, czyli co łączy Annę z Natanem
Żyła wśród nas, dla nas

 

Załączniki

Podlaskie Wieści Oświatowe – marzec 2020 r.
Podlaskie Wieści Oświatowe – marzec 2020 r.
Data: 2020-04-09, rozmiar: 27 MB