zmiany w planie nadzoru pedagogicznego

28 lutego 2017

Zarządzenie Nr 21/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w Planie nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia […]