ze szkoły publicznej

18 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 roku

17 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1546) Rozporządzenie wchodzi […]