zajęcia opiekuńcze

21 sierpnia 2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r.

18 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz. U. z […]