wojewódzkie konkursy przedmiotowe

27 września 2017

Zarządzenie Nr 72/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z […]

17 marca 2017

Zarządzenie Nr 34/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję […]

10 marca 2017

Zarządzenie Nr 29/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję […]

3 marca 2017

Zarządzenie Nr 25/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 02 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. […]

1 marca 2017

Zarządzenie Nr 22/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję […]

27 lutego 2017

Zarządzenie Nr 18/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Powołuję […]

27 lutego 2017

Zarządzenie Nr 17/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. […]

21 lutego 2017

Zarządzenie Nr 15/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w gimnazjach w roku szkolnym 2016/2017

Załączniki Zarządzenie nr 15/2017 Data: 2017-02-21, rozmiar: 276 KB

4 stycznia 2017

Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjach w roku szkolnym 2012/2013

W dniach 10-12 kwietnia 2013 roku odbyło się wręczenie zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzanych w gimnazjach województwa podlaskiego. W tym roku uroczystość została zorganizowana w trzech miejscach: 10 kwietnia 2013 r. dla uczniów z powiatów: kolneńskiego, m. Łomża, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży 11 kwietnia 2013 […]

4 stycznia 2017

Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych w gimnazjach w roku szkolnym 2011/2012

18 kwietnia 2012 roku, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku odbyło się wręczenie zaświadczeń laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W spotkaniu uczestniczyli laureaci gimnazjów województwa podlaskiego – główni bohaterowie uroczystości, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Gośćmi uroczystości byli również: Katarzyna Ancipiuk – Doradca Wojewody Podlaskiego, Grażyna Klimuszko – wicedyrektor OKE w Łomży oraz Ewa Dąbrowska […]

4 stycznia 2017

Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w szkołach podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2013/2014

     W województwie podlaskim co roku w szkołach podstawowych odbywa się 10 konkursów przedmiotowych, i są to: Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Wojewódzki Konkurs Matematyczny Wojewódzki Konkurs Historyczny Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy Wojewódzki Konkurs Informatyczny Wojewódzki Konkurs z Plastyki W bieżącym […]