wnioski

7 listopada 2016

Przyjmowanie skarg i wniosków

Podlaski Kurator Oświaty przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 7.30 – 16.00. Wicekurator Oświaty przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 7.30 – 16.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w […]