telemonitoring

11 października 2017

Projekt „Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu – ZDROWA JA”

Informujemy, ze Instytut Matki i Dziecka w Warszawie od września 2017 r. do grudnia 2018 r., na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 będzie prowadził na terenie kilku szkół w województwie podlaskim Projekt pt.: „Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu […]