postępowanie rekrutacyjne

22 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku

21 marca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.