konkursy przedmiotowe

15 marca 2021

Siedziby komisji wojewódzkich

Siedziby oraz przewodniczący komisji wojewódzkich 2021/2022 Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych Nazwa konkursu Siedziba oraz przewodniczący komisji wojewódzkiej Wojewódzki Konkurs Biologiczny Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok tel. 85 74 89 041, e-mail: sp50@um.bialystok.pl https://sp50.bialystok.pl/ Agnieszka Morzy Wojewódzki Konkurs Chemiczny Szkoła […]

3 marca 2020

Zarządzenie Nr 22/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w składzie: przewodniczący – Barbara Gradkowska, […]

2 marca 2020

Zarządzenie Nr 21/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w składzie: przewodniczący – Hanna Marek, Kuratorium Oświaty w […]

13 kwietnia 2017

Podsumowanie, dane liczbowe

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2018/2019 Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019 Informacja dotycząca wojewódzkich […]

3 lutego 2017

Zarządzenie Nr 11/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Załączniki ZARZĄDZENIE NR 11/2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 Data: 2017-02-03, rozmiar: 108 KB